Klankbordbijeenkomst CO2

Op dinsdag 9 april 2019 organiseren de deelnemers van de Duurzame Leverancier een bijeenkomst over CO2.

De bijeenkomst vindt plaats tussen 10:00-13:00 uur bij Movares Nederland BV. Zowel gemeenten (overheden) als ook bedrijven worden hiervoor van harte uitgenodigd. Na afloop verzorgen wij een netwerklunch. Wilt u aangeven bij de aanmelding of u hierbij aanwezig wilt zijn dit in verband met de catering.

In deze bijeenkomst dit keer het thema CO2.

 

Programma:

Grondstofstromen-analyse voor een circulaire gemeente Leeuwarden

Sandra van der Lee van Witteveen+Bos vertelt over deze bijzondere opdracht van de gemeente Leeuwarden die de Duurzame Leverancier heeft uitgevoerd. Samen hebben een aantal deelnemers vanuit de Duurzame Leverancier een grondstofstromen-analyse opgesteld om gerichte kansen voor de gemeentelijke organisatie van Leeuwarden inzichtelijk te maken en een advies uit te brengen over de overgang naar een circulaire organisatie.


De Nederlandse overheid heeft de ambitie een volledig circulaire economie te zijn in 2050 en is daarom het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart. In deze transitie spelen veel partijen een rol, waaronder bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. De gemeente Leeuwarden draagt bij aan deze ambitie door op te treden als aanjager en opdrachtgever voor (met name lokale) initiatieven. Om deze rol waar te kunnen maken is allereerst inzicht nodig!

Het resultaat van dit project is een visueel en inhoudelijk aantrekkelijke analyse van alle grondstofstromen binnen de gemeentelijke organisatie. Deze kan gebruikt worden om collega's, bestuur, gemeenteraad en externe organisaties (o.a. start ups, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen) te enthousiasmeren om met oplossingen te komen. Het is een concreet en visueel startdocument voor de afdeling 'circulaire Inkoop' bij de gemeente Leeuwarden voor het verder implementeren van maatrelen naar een circulaire gemeente.

 

______________________________________________________________________________________________

De Duurzame Leverancier is een initiatief gericht op het stimuleren en faciliteren van een duurzame bedrijfsvoering. De initiatiefnemers zijn Strukton, Sweco, Movares en Anteagroup.

De Duurzame Leverancier biedt onder meer:

  • Platform voor bedrijven (en overheden) die zich duurzaam willen profileren;
  • Klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven met verschillende thema’s;
  • Transparantie-index (database) met duurzame bedrijven;
  • Duurzame bedrijfsvoeringscan (MVO/CO2/Innovatie);
  • Database met CO2-footprints van bedrijven;
  • Carbon berekentool, een CO2-footprint tool volgens het GHG-protocol.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.duurzameleverancier.nl.

Inschrijven voor dit evenement

Je moet ingelogd zijn om je in te schrijven voor dit evenement. Klik hier om in te loggen.